enbg

ДАРЕНИЯ

Дарителството събужда у човека най светлите сили на човешката душа. Така е с помощта (дарението), което по-слабия човек получава. Какво трябва да направи слабия човек? Като благодари искрено и сърдечно, той отделя най-чистата енергия за този дарител. В такъв случай дарителят получава безценна сила за неговият живот, стимул за жизнерадостност и работоспособност, здраве. Тук липсват корист, завист и лоши чувства. Този който дарява, така и на този който получава имат в сърцата си Любов и Благодарност, и да цените тези съкровени моменти от своя живот.

Дом за възрастни и стари хора „Морена“ с дълбока признателност и благодарност приема цялото ви доверие и подкрепа. Благодарим сърдечно на всеки дарил средства, които ще бъдат оползотворени за нуждите и постигане на по качествен живот на възрастните хора в дом „ Морена“. Дарителите трябва да знаят, че могат да се възползват от данъчни облекчения съгласно Закона за облагане на доходите на физически и юридически лица.Предоставяме и сертификат за дарение.

Банка: ДСК Банка АД
Титуляр: Фондация „Морена-В.Н.“
BIC код: STSABGSIF
IBAN: BG28STSA93000020319922

 

Обадете се сега